mirt

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Home > financiele_uitwerking > doeluitkeringen > 4.4 Doeluitkeringen

4.4 Doeluitkeringen

Meer informatie

4.4.1 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)

4.4.2 Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU )

4.4.3 Investeringsbudget landelijk Gebied (ILG)

De rijksdoelen, die betrekking hebben op de vitaliteit van het platteland, zijn neergelegd in de Agenda Vitaal Platteland. De concrete uitwerking van deze doelen voor de thema’s natuur, landbouw, recreatie, landschap, water, bodem, reconstructie en sociaal economische vitaliteit zijn vastgelegd in het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007 – 2013 (MJP2). Hierin zijn per operationeel doel de concreet te verrichten prestaties en de daarvoor beschikbare middelen opgenomen. Over die prestaties en middelen zijn afspraken gemaakt met provincies. Zij zijn nu verantwoordelijk voor de realisatie van de rijksdoelen. Aan het eind van de periode wordt verantwoording afgelegd aan het rijk. De rijksbijdrage (ingebracht in het ILG) bedraagt € 3,2 miljard. Dit wordt verhoogd met bijdragen van EU, provincies en derden. Financieel overzicht doeluitkeringen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

tdf-20041126_06_2.jpg

MIRT Logo